لیست کارجوها
تاریخ تولد عنوان شغل درخواستی تحصیلات رشته -
1368/02/16 اداری/مهندسی برق لیسانس برق
1366/10/17 برنامه نویسی سایت, مدیریت سیستم ها لینوکسی فوق دیپلم کامپیوتر
1370/11/02 کارشناس آزمایشگاه فوق لیسانس شیمی