فرصت های شغلی آقایان آخرین بروز رسانی در تاریخ 1398/06/27

(رنگ قرمز، فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی، فرصت های استثنایی میباشد)
کد شغل عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشته ساعت کاری محدوده
11898 راننده لیفتراک سیکل - 6 الی 14 خارج شهر
11897 کارشناس تولید لیسانس شیمی،پلیمر،صنایع 7/30 الی 16/30 خارج شهر
11896 تکنسین فنی برق و مکانیک فوق دیپلم - 7/30 الی 19/30 خارج شهر
11895 انباردارسیستمی فوق دیپلم - 7/30 الی 19/30 خارج شهر
11894 مسئول انبار فوق دیپلم - 7/30 الی 19/30 خارج شهر
11893 کباب پز سیکل - 11 الی 16/30 و 19/30 الی 24/45 داخل شهر
11892 سالن کار سیکل - 13 الی 16/45 و 19/30 الی 24/45 داخل شهر
11890 اپراتور دستگاه(دست به آچار) سیکل - 12 ساعت چرخشی داخل شهر
11889 اپراتور تولید سیکل - 12ساعت چرخشی داخل شهر
11888 تراشکار سیکل - 7/30 الی 17 داخل شهر
11886 اپراتور تولید سیکل - 7 الی 19 خارج شهر
11885 اپراتور تولید سیکل - 6الی14(احتمال 3شیفت چرخشی هست) خارج شهر
11883 اداری_کارگزینی فوق دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
11882 انباردار سیستمی فوق دیپلم - 7 الی 15/30(تاساعت 19 اضافه کاری دارد) خارج شهر
11880 فنی مکانیک و تاسیسات دیپلم - 7 الی 19 (احتمال شیفت چرخشی وجود دارد) خارج شهر
11879 تکنسین برق صنعتی فوق دیپلم برق 7 الی 19 (احتمال شیفت چرخشی وجود دارد) خارج شهر
11875 جوشکار برق سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
11874 تولیدکار نایلون سیکل - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11872 مهندس شیمی لیسانس مهندسی شیمی 8 الی 16 خارج شهر
11870 پشتیبان فنی دستگاه کارتخوان فوق دیپلم - 3 ساعت صبح،3ساععت عصر داخل شهر
11868 کارشناس فروش تلفنی دیپلم - 7 الی 14/30 خارج شهر
11867 اپراتور دستگاه دیپلم - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11866 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس شیمی یا صنایع 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
11864 نیروی دست به آچار سیکل - 6الی14و14 الی 22 چرخشی(احتمال 3شیفت هست) خارج شهر
11863 تاسیسات سیکل - 6 الی 14 خارج شهر
11861 اپراتورتولید سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
11860 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی کاربردی یا مهندسی شیمی 8 الی 16/30 خارج شهر
11859 اپراتورتولید سیکل - 12 ساعت چرخشی(6/30 الی 6/30) خارج شهر
11856 اپراتور تولید سیکل - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11855 تکنسین برق صنعتی دیپلم برق 7 الی 17(پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
11853 سرپرست IT لیسانس کامپیوتر یا IT 8 ساعت در روز توافقی داخل شهر
11852 سرپرست منابع انسانی لیسانس - 8 الی 17 داخل شهر
11851 کارمند منابع انسانی لیسانس - 8 الی 17 داخل شهر
11850 سرپرست محصولات غیرخوراکی دیپلم - دو شیفت 8ساعته چرخشی صبح و عصر داخل شهر
11849 آشپز و کمک آشپز سیکل - دو شیفت 8ساعته چرخشی صبح و عصر داخل شهر
11848 فروشنده میوه وسبزیجات سیکل - دو شیفت 8ساعته چرخشی صبح و عصر داخل شهر
11847 نانوا و قناد سیکل - دو شیفت 8ساعته چرخشی صبح و عصر داخل شهر
11846 قصاب سیکل - دو شیفت 8ساعته چرخشی صبح و عصر داخل شهر
11845 صندوقدار دیپلم - پاره وقت داخل شهر
11842 راننده پایه یک سیکل - توافقی خارج شهر
11841 مونتاژکار سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
11840 طراح لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
11839 کارشناس IT لیسانس کامپیوتر یا IT 8 الی 16 خارج شهر
11837 کارشناس فروش لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
11836 کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایع یا ریاضی 7 الی 15 خارج شهر
11835 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس - 7 الی 15 خارج شهر
11834 مدیر تولید لیسانس مهندسی پلیمر 7 الی 15 خارج شهر
11843 کارگرانبار سیکل - 6 الی 14/30 خارج شهر
11833 حسابدار فوق دیپلم حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
11832 مهندس مکانیک لیسانس مکانیک 7/30 الی 17/30 خارج شهر
11831 تکنسین تولید فوق دیپلم - 7/30 الی 17/30 خارج شهر
11830 تکنسین برق صنعتی فوق دیپلم برق 7/30 الی 17/30 خارج شهر
11829 تکنسین مکانیک فوق دیپلم مکانیک 7/30 الی 17/30 خارج شهر
11826 اداری_کارگزینی لیسانس حسابداری 8 الی 16 خارج شهر
11825 اپراتور تولید دیپلم - 7 الی 14/30 (تا ساعت 19 اضافه کار دارد) خارج شهر
11824 نیروی دست به آچار سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
11823 تزریق کار پلاستیک سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
11820 اپراتور دستگاه دیپلم - 7/30 الی 15/30 خارج شهر
11819 نیروی فنی دیپلم ترجیحا فنی 7/30 الی 15/30 خارج شهر
11818 خدمات سیکل - 7/30 الی 15/30 خارج شهر
11817 مهندس مکانیک لیسانس مکانیک 7/30 الی 15/30 خارج شهر
11814 آهنگر سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
11813 تکنسین برق صنعتی فوق دیپلم برق 8 الی 16 خارج شهر
11812 تاسیسات سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
11811 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
11810 تکنسین مکانیک فوق دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
11809 مهندس شیمی لیسانس شیمی 8 الی 16 خارج شهر
11808 مهندس برق لیسانس برق 8 الی 16 خارج شهر
11803 راننده لیفتراک سیکل - 7 الی 16 و 16 الی 1 شب چرخشی خارج شهر
11804 حسابدار صنعتی لیسانس حسابداری 7 الی 15 خارج شهر
11802 مدیر مالی لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
11801 حسابدار فوق دیپلم حسابداری 8 الی 16 خارج شهر
11800 نیروی کنترل کیفیت دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
11799 انباردار دستی دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
11798 نگهبان بازنشسته سیکل - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11797 تاسیسات سیکل - 7 الی 17 خارج شهر
11796 راننده مینی بوس سیکل - 8 الی 12 ساعت درروز خارج شهر
11795 راننده پایه یک سیکل - 12ساعت کار24ساعت استراحت خارج شهر
11794 حراست دیپلم - 12ساعت کار24ساعت استراحت خارج شهر
11793 نیروی فضای سبز سیکل - 8 ساعت در روز خارج شهر
11792 آتش نشان دیپلم - 12ساعت کار24ساعت استراحت خارج شهر
11790 مهندس متالوژی(کارشناس آزمایشگاه) لیسانس مهندسی متالوژی 7 الی 16 خارج شهر
11788 نیروی دست به آچار سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
11787 رنگ کار سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
11786 جوشکار برق سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
11789 حسابدار فروش فوق دیپلم - 9 الی 17 داخل شهر
11785 کارشناس برنامه ریزی تولید فوق لیسانس صنایع/مدیریت صنعتی 8 الی 16 خارج شهر
11784 کارشناس شیمی لیسانس شیمی 12ساعت در روز(احتمال شیفت شب هست) خارج شهر
11783 اپراتور تولید دیپلم - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11782 اپراتور تولید سیکل - 6 الی 14 خارج شهر
11780 اپراتور تولید دیپلم - 7 الی 15 و 14 الی 22 چرخشی خارج شهر
11779 نگهبان دیپلم - 24ساعت کار24ساعت استراحت خارج شهر
11778 اپراتور تولید دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
11777 نیروی فنی دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
11775 اپراتورتولید و بسته بندی سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
11774 نیروی دست به آچار سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
11773 کارشناس نت لیسانس مکانیک 7 الی 16 خارج شهر
11772 سرپرست تولید لیسانس - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
11771 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 7 الی 16 خارج شهر
11770 نگهبان دیپلم - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11769 اپراتورتولید سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
11767 جوشکار برق سیکل - 7 الی 17 داخل شهر
11766 تراشکار سیکل - 7 الی 17 داخل شهر
11764 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس صنایع 8 الی 16 خارج شهر
11762 اپراتور تولید دیپلم ترجیحا فنی 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11761 نیروی کنترل کیفیت دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
11760 تکنسین تعمیرات و نگهداری دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
11759 اپراتور CNC فلز دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
11757 اپراتور تولید سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر